O nas

Portal www.polscylekarze.org powstał dzięki inicjatywie Zbyszka Kosteckiego – chirurga, który pracował w Krefeldzie od roku 1973. We współpracy z Polskim Towarzystwem Medycznym w Niemczech oraz  Federacją Polonijnych Organizacji Medycznych na świecie powstała baza polskojęzycznych lekarzy z kilkunastu państw. Portal powstał dzięki jednorazowemu finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konkretnie v-ce ministra Jana Borkowskiego. Baza danych powstawała z mojej pracy społecznej bez innego finansowania, dlatego część adresów może być nieaktualna. Prosimy o zrozumienie.

Polskie Towarzystwo Medyczne powstało 21 listopada 1992 r. w Düsseldorfie, na 12. Balu Medyków, w obecności około dwustu polskojęzycznych lekarzy i ówczesnego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii Marka Zielińskiego.
Powołano Komisję Wyborczą, w skład której wchodził między innymi dr. Jedliński, prezes Skandynawskiego Towarzystwa Medycznego w Malmoe. Wybrano pierwszy zarząd, który po ukonstytuowaniu się, wybrał na pierwszego prezesa Zbigniewa Kosteckiego.

Po trzech kadencjach prezesem został dr Bogdan Miłek.

W listopadzie 2022 na Balu lekarzy i zgromadzeniu ogólnym wybory wygrała Pani dr. Ewa Swiecka, chirurg naczyniowy z Düsseldorfu.

Aktualny kontakt: [email protected]

Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech ma też swoją stronę internetową www.ptm-de.com.

W roku 1995 Polskie Towarzystwo Medyczne weszło w skład Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.
Federation of Polish Medical Organizations Abroad, Fédération des Associations Médicales Polonaises de l'Etranger

Od samego początku działalności towarzystwo nasze integrowało społeczność polskojęzyczną w Niemczech i na całym świecie. Portal www.polscylekarze.org, od ponad 20 lat gromadzi informacje o polonii lekarskiej na świecie.

Ilość polskojęzycznych lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, farmaceutów mieszkających poza krajem ocenia się na około 17 000.
Olbrzymi ruch turystyczny po otwarciu granic i ostatnich zmianach politycznych, wymusza na nas obowiązek niesienia pomocy medycznej dla tysięcy polskojęzycznych turystów na całym świecie. Portal ten ma służyć polskojęzycznym turystom i mieszkańcom jednoczącej się Europy i być pomocą w celu znalezienia natychmiastowej pomocy medycznej w miejscu ich pobytu w polskim języku.

Jak skuteczna ta pomoc będzie, zależy od nas wszystkich, od lekarzy, od turystów od pacjentów. Ten bank danych powinien żyć, być aktualizowany, służyć w razie potrzeby zawsze pomocą.  Aktualnie portal jest własnością Firmy NETSTEL z Krakowa.

Zbyszek Kostecki
kontakt [email protected]