O nas

Portal polscylekarze.org powstał dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech we współpracy Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych na świecie i finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Współpracujemy też z Naczelną Izbą Lekarską oraz Ministerstwem Zdrowia.
Polskie Towarzystwo Medyczne powstało 21 listopada 1992 r.w Düsseldorfie, na 12. Balu Medyków, w obecności około dwustu polskojęzycznych lekarzy i ówczesnego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii Marka Zielińskiego.
Powołano Komisję Wyborczą w skład, której wchodził między innymi dr. Jedliński, prezes Skandynawskiego Towarzystwa Medycznego w Malmoe. Wybrano pierwszy Zarząd, który po ukonstytuowaniu się wybrał na pierwszego prezesa Zbigniewa Kosteckiego.
W trzy lata później Polskie Towarzystwo Medyczne weszło w skład Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych.

Federation of Polish Medical Organizations Abroad,
Fédération des Associations Médicales Polonaises de l'Etranger.

Od samego początku działalności towarzystwo nasze integrowało społeczność polskojęzyczną w Niemczech i na całym świecie. Założyłem Portal www.polonia.org , w którym już ponad 10 lat gromadzę informacje o Polonii na świecie.
Portal polscylekarze.org powstał z myślą o olbrzymiej ilości medyków polskojęzycznych rozsianych po całym świecie. Około 17 000 lekarzy, stomatologów, lekarzy weterynarii, farmaceutów mieszka poza krajem. Olbrzymi ruch turystyczny po otwarciu granic i ostatnich zmianach politycznych, wymusza na nas obowiązek niesienia pomocy medycznej dla tysięcy polskojęzycznych turystów na całym świecie. Portal ten ma służyć polskojęzycznym turystom i mieszkańcom jednoczącej się Europy w celu znalezienia natychmiastowej pomocy medycznej w miejscu ich pobytu.

Np.
Pan Kowalski wybiera się do Afryki Południowej, żona dostaje krwotoku, nie zna angielskiego jest bezradny. Teraz w internecie pod http://www.polscylekarze.org może znaleźć parę ulic dalej polskojęzycznego lekarza i uzyskać odpowiednią pomoc i poradę.


Jak skuteczna ta pomoc będzie, zależy od nas wszystkich, od lekarzy, od turystów od pacjentów. Ten bank danych powinien żyć, być aktualizowany, służyć w razie potrzeby zawsze pomocą.
Za pomoc w tworzeniu tego portalu dziękujemy szczególnie min. Janowi Borkowskiemu z Ministerstwa Spraw zagranicznych, gdyż bez jego pomocy portal na pewno by nie powstał.
Zbyszek Kostecki